„Stojanović Pharm“ d.o.o.

Stojanović Pharm se bavi proizvodnjom dijetetskih suplemenata i kozmetičkih preparata. Firma je osnovana 2004.godine pod nazivom „Luna Cosmetics“. Nakon promene organizacije i strateških ciljeva, od 2007. godine poslujemo pod nazivom „Stojanović Pharm“. U proteklih nekoliko godina stvorili smo sopstveni brend, koji je prepoznatljiv pre svega po kvalitetnim proizvodima i pristupačnim cenama, a sve sa ciljem da našim kupcima budu dostupni dobri proizvodi i najpovoljnije cene. Svoje proizvode prodajemo preko veleprodaje i maloprodaje na domaćem tržištu, a bavimo se i izvozom na inostrano tržište.Od 2009.godine svoju proizvodnu delatnost smo fokusirali na uslužnu proizvodnju.

Budući da je na tržištu velika konkurencija, naši stručni timovi imaju trajan i težak zadatak: da ostvare zacrtane ciljeve, kako u pogledu održavanja kvaliteta samih proizvoda, tako i u pogledu dizajna ambalaže, reklame i sl. Istovremeno radimo na tome da uz izgrađeni imidž firme postanemo jedan od vodećih proizvođača na tržištu i taj rejting očuvamo.

“Stojanović Pharm” zapošljava visoko stručni kadar, koji aktivno učestvuje u unapređenju procesa poslovanja. Stalno investiranje u razvoj, novu opremu i savremenu tehnologiju glavni su pokazatelji stalnog napretka i praćenja zahteva savremenog tržišta.

Uslužna proizvodnja

Kvalitet proizvodnje i usluga potvrđeni su standardima GMP, ISO 22000:2005 (koji jednim delom sadrži HACCP i ISO 9000) i ISO 22716:2007.

Od 2009. godine naše preduzeće se fokusiralo na uslužnu proizvodnju. Da bi zadovoljili potrebe naručioca trudimo se da budemo fleksibilni, da zadovoljimo visoke standarde kvaliteta, da imamo što kraće rokove isporuke, da obostrano sarađujemo na razvoju proizvoda i što je najvažnije da ispoštujemo dogovor.

SERTIFIKATI

ISO 22000:2005

je međunarodni sveobuhvatni standard za sisteme menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane. On definiše set opštih zahteva za zdravstvenu bezbednost hrane koji se odnose na sve organizacije u lancu hrane.

GMP

za dijetetske suplemente uključuje propise i odredbe potrebne za obezbeđenje kvaliteta u toku: proizvodnje, pakovanja, obeležavanja i skladištenja dijetetskih suplemenata. Završno pravilo sadrži zahteve za uspostavljanje procedure kontrole kvaliteta, dizajniranje i konstrukciju proizvodnih pogona kao i ispitivanje sastojaka i završnog proizvoda.

ISO 22716:2007

je dobra proizvođačka praksa (GMP) u kozmetičkoj industriji i opisuje osnovna načela za primenu GMP-a tokom proizvodnje konačnog kozmetičkog proizvoda. Standard ISO 22716:2007 je međunarodni standard koji daje smernice za proizvodnju, upravljanje, dokumentovanje procedura, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda.