NOVO U PONUDI

BIOCIDNI PREPARAT ANTIBACTERIAL GEL

Antibacterial gel je dezinficijens u gelu koji se koristi za dezinfekciju kože ljudi.
Aktivna supstanca: Etanol (CAS 64-17-5)
BROJ REŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:
532-01-776/2020-03

  1. Antibacterial gel sa flip top zatvaračem 250 mililitara
  2. Antibacterial gel Refill 1 Litar
  3. Antibacterial gel Refill 5 Litara

BIOCIDNI PREPARAT „SUPERDEZ“

1:10, sredstvo je spremno odmah za upotrebu
NE RAŽBLAŽUJE SE!!!
Supredez je tečni dezinficijens. Namenjen je za dezinfekciju površina, predmeta,
materijala, sanitarija, opreme i uređaja u domaćinstvu, prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji,
objektima javnog zdravlja (bolnice, domovi zdravlja) i u javnim objektima (škole, vrtići, restorani…)
Aktivna supstanca: Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid (68424-85-1)
Pakovanje 10 litara
BROJ REŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:
532-01-907/2020-03